Această notă de confidențialitate explică modul în care datele personale (denumite în continuare"Datele") furnizate de dvs. - și colectate de - IVECO Romania SRL (regasit în continuare prin "noi”, "noastră" sau "Compania") prin intermediul acestui site web vor fi gestionate în conformitate cu legile și reglementările aplicabile. Ne angajăm să protejăm și să respectăm confidențialitatea.

1. OBŢINEREA DATELOR

Colectăm, prelucrăm şi stocăm datele pe care ni le furnizaţi, pentru ca dumneavoastră să puteţi beneficia de servicii specifice sau ca parte a relaţiei noastre de afaceri (cum ar fi date de identificare şi contact, date cu caracter profesional, informaţii financiare sau tehnice).

În mod obişnuit, datele ne sunt furnizate de dumneavoastră, însă, în anumite cazuri, este posibil să colectăm date despre dumneavoastră de la un terţ sau din registre publice. Protejăm datele obţinute de la terţi în conformitate cu practicile descrise în prezenta declaraţie de confidenţialitate.

2. UTILIZAREA DATELOR

Datele colectate pot fi prelucrate de noi în următoarele scopuri:

Datele pot fi prelucrate în format tipărit, prin mijloace automatizate sau electronice, inclusiv prin poştă sau e-mail, telefon (de ex. apeluri telefonice automate, mesaje SMS, MMS), fax şi orice alt mijloc (de ex. site-uri web, aplicaţii mobile).

Datele sunt colectate şi prelucrate în baza contractului, a obligaţiilor legale şi a interesului nostru explicit şi legitim privind prelucrarea în temeiul punctelor (i), (ii), (iii) şi (iv), şi în funcţie de consimţământul dumneavoastră expres, în scopurile de comercializare detaliate la punctele (v), (vi). Vă rugăm să reţineţi că vă puteţi retrage consimţământul acordat în orice moment.

Datele pot fi prelucrate electronic, prin sisteme IT şi manual, în format tipărit. Datele vor fi prelucrate şi stocate pe parcursul întregului ciclu de viaţă, asigurând siguranţa şi confidenţialitatea acestora în conformitate cu principiile de corectitudine, legitimitate şi transparenţă, şi în conformitate cu dispoziţiile legilor şi reglementărilor aplicabile.

3. CONSECINŢELE NEFURNIZĂRII DATELOR

Transmiterea datelor nu este niciodată obligatorie. Cu toate acestea, refuzul de a comunica datele necesare pentru a asigura un serviciu sau un produs ne poate împiedica să vă oferim serviciul sau produsul solicitat, sau poate avea drept rezultat furnizarea unei variante nesatisfăcătoare a serviciului sau produsului solicitat.

4. PARTAJAREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ

Facem parte din Iveco Group, un lider global în sectorul bunurilor de capital. Datele pot fi partajate şi comunicate către filiale şi societăţi afiliate ale Iveco Group, părţi externe fiabile, furnizori de servicii, reprezentanţe şi distribuitori autorizaţi şi parteneri de afaceri, cu sedii în Uniunea Europeană şi în afara acesteia, care respectă obligaţii contractuale specifice şi care pot utiliza datele exclusiv în vederea îndeplinirii scopurilor menţionate mai sus.

Datele pot fi comunicate terţilor pentru a respecta obligaţiile legale, pentru a exploata şi menţine securitatea Iveco Group, pentru a proteja drepturile sau bunurile noastre şi ale Iveco Group, pentru a îndeplini ordinele autorităţilor publice sau pentru a ne exercita drepturile în faţa autorităţilor judiciare.

5. TRANSFERAREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ

Pentru a efectua activitățile de prelucrare a datelor detaliate mai sus, putem transfera date în țări din afara Spațiului Economic European (SEE), inclusiv stocarea acestor date în baze de date digitale sau fizice, gestionate de entități care acționează în numele nostru. Gestionarea bazei de date și prelucrarea datelor sunt limitate la scopurile de prelucrare agreate și sunt efectuate în conformitate cu legile și reglementările privind protecția datelor.

În cazul în care datele sunt transferate în afara SEE, Compania va utiliza orice măsuri contractuale adecvate pentru a garanta o protecție adecvată a datelor, inclusiv - printre altele - acordurile bazate pe clauzele standard de protecție a datelor adoptate de Comisia Europeană aplicabile transferului de date cu caracter personal în afara SEE.

6. PĂSTRAREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Păstrăm datele în sistemele şi arhivele noastre atât timp cât este necesar, pentru a îndeplini scopurile descrise în prezenta declaraţie de confidenţialitate, ţinând cont de cerinţele legale şi contractuale, dacă este cazul.

Atunci când datele nu mai sunt necesare pentru scopurile în care au fost prelucrate, acestea sunt şterse sau păstrate într-o formă care nu permite identificarea persoanelor vizate, cu excepţia cazului în care acest lucru nu este prevăzut prin legislaţie sau dacă nu ni se permite să păstrăm datele respective. Putem continua să stocăm datele o perioadă mai lungă de timp, deoarece acestea pot fi necesare pentru a ne proteja interesele în ceea ce priveşte potenţiala obligaţie de a furniza servicii şi produse sau de a prelucra date.

Datele prelucrate în scopuri comerciale vor fi păstrate până când vă retrageţi consimţământul şi, în orice caz, în conformitate cu principiile şi orientările menţionate mai sus, emise de autorităţile responsabile cu protejarea vieţii private relevante în această privinţă.

7. OPERATORUL DE DATE

IVECO Romania SRL, cu sediul social în Bucuresti, str. Tipografilor 11-15, S-Park, corp A1, etaj 5, este operatorul datelor pe care le colectează, prelucrează şi stochează în cadrul prezentei declaraţii de confidenţialitate.

8. 8. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ CU PRIVIRE LA DATELE PERSONALE

Vă puteți exercita drepturile în conformitate cu legile și reglementările aplicabile, printre care:

Puteți exercita drepturile menționate mai sus, contactând-ne după cum urmează:

În cazul în care trimiteţi o cerere, este posibil să avem nevoie de date personale suplimentare pentru a verifica identitatea dumneavoastră şi pentru a vă contacta, dacă este necesar. Aceste informaţii, împreună cu alte date pe care le deţinem deja, vor fi prelucrate pentru a îndeplini cererea dumneavoastră, conform legii aplicabile. Dacă este necesar, anumite informaţii pot fi transferate către alte companii din cadrul sau din afara Iveco Group care acţionează în calitate de operatori ai datelor dumneavoastră, în vederea îndeplinirii cerinţei dumneavoastră. Datele dumneavoastră vor fi prelucrate pe perioada de timp necesară pentru a evalua şi îndeplini cererea dumneavoastră, apoi datele vor fi arhivate pentru o perioadă de timp adecvată, permiţându-ne să demonstrăm faptul că cererea a fost procesată corect şi la timp.

9. ACTUALIZAREA PREZENTEI INFORMĂRI DE CONFIDENȚIALITATE

Prezenta declaraţie de confidenţialitate a fost actualizată în ianuarie 2022. Ne rezervăm dreptul de a modifica sau actualiza ocazional declaraţia de confidenţialitate, pentru a reflecta evoluţia cerinţelor legale sau a activităţilor noastre de prelucrare.